Wat is ‘organizing’?

Professional organizing is een jong beroep. Het is in de midden jaren 80 ontstaan in de VS en eind jaren 90 overgewaaid naar Nederland. Er is geen goed Nederlandse woord voor het begrip. Leden van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) gebruiken ook termen als opruimcoach, structuurcoach, efficiencytrainer of werkplektrainer. Maar dit dekt mijns inziens niet de lading van de term ‘organizer’.

Daarnaast wordt ook de term personal organizer bewust dan wel onbewust gebruikt. Hierbij heb ik persoonlijk de associatie van PA (Personal Assistent), terwijl je als professional organizer meer adviseur, begeleider, coach en/of trainer bent. De term ‘professional’ betekent niets meer of minder dan ‘beroeps’ of ‘vakman’. Gebruik je alleen de term ‘organizer’ dan denkt de meerderheid aan een losbladige agenda of een elektronisch aantekenboek of PDA (Personal Digital Assistent). Vandaar dat voor het beroep de term professional organizer wordt gebruikt. Het is niet anders.

Aangezien het beroep in de VS is ontstaan, kijk ik eerst op de website van de National Association of Professional Organizers (NAPO) (www.napo.net). Daar staat: ‘Professional organizers use tested principles and expertise to enhance the lives of clients. By designing custom organizing systems and teaching organizing skills, they help individuals and businesses take control of their surroundings, their time, their paper piles, their lives!

Vertaling:

Professional organizers gebruiken geteste methoden en expertise om het leven van klanten te verbeteren. Door het ontwerpen van georganiseerde systemen op maat en het aanleren van organisatorische vaardigheden, helpen zij particulieren en bedrijven om controle te krijgen op hun omgeving, hun tijd, hun stapels papier, hun leven!

Op de website van de NBPO (www.nbpo.nl) staat: ‘De professional organizer begeleidt en adviseert bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte. Een professional organizer helpt u keuzes te maken die u in staat stellen gestructureerder te denken en te werken, effectiever om te gaan met tijd, ruimte en middelen en meer grip op uw leven en energiebalans te krijgen.’

Op Wikipedia staat: ‘Professional organizing is an industry that has been developed in order to help individuals and businesses design systems and processes using organizing principles and through transferring skills. Professional organizers aim to help individuals and businesses take control of their surroundings, their time, their paper, and their systems for life.’

Vertaling:

Professional organizing is een industrie die is ontwikkeld om particulieren en bedrijven te helpen om systemen en processen te ontwerpen met behulp van organizing methoden en door middel van de overdracht van vaardigheden. Professional organizers hebben als doel om individuen en bedrijven te helpen de controle over hun omgeving, hun tijd, hun papieren, en hun systemen te krijgen voor het leven.

Al het bovenstaande vat ik als volgt samen:

Professional organizing is het gebruiken van organisatiemethoden en -technieken en het leren van organisatorische vaardigheden om zelfstandig orde en overzicht te krijgen en te (onder)houden over tijd, ruimte en middelen.

Uitgaande van deze definitie van professional organizing is een professional organizer een professional (adviseur, begeleider, coach en/of trainer) die werkt met behulp van organisatiemethoden en –technieken en die je organisatorische vaardigheden (aan)leert om zelfstandig orde en overzicht te krijgen en te (onder)houden over tijd, ruimte en middelen.

Door Saskia in ’t Veld © 2010