Professional organizers: wie, wat, waar en hoe

Wie zijn professional organizer?

Volgens schattingen zijn er in Nederland en België in totaal zo’n 500 organizers aan het werk. Ik kan alleen iets zeggen over die organizers die lid zijn van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). In april 2011 zijn dat er 243, waarvan 108 aspirant-leden. Hieronder zijn ongeveer 10 mannen en de rest is vrouw. Het is een jong beroep. Tweederde van de NBPO-leden is recent tot 5 jaar geleden begonnen. De overige eenderde is meer dan 5 jaar bezig.

In het ‘Basisprofiel Professional Organizer’ van de NBPO staat omschreven wat een organizer globaal aan vaardigheden, competenties en kennis in huis moet hebben om het beroep van professional organizer uit te kunnen oefenen.

Specialisaties

Het beroep is vrij breed. Daarom hebben de meeste organizers zich ergens in gespecialiseerd. In eerste instantie is er een onderscheid te maken tussen de particuliere en de zakelijke markt. Maar daarbinnen zijn er ook weer allerlei specialisaties mogelijk. Op de particuliere markt kun je denken aan speciale doelgroepen, zoals senioren, volwassenen en/of kinderen met ADHD of gezinnen. Of aan een bepaald resultaat: de administratie op orde, reductie van de hoeveelheid spullen in huis of verhuizen. Ook de zakelijke markt kent verschillende doelgroepen: overheidsinstanties, MKB, zorginstellingen, maar ook bijvoorbeeld managers of secretaresses. Denk qua onderwerpen op de zakelijke markt aan: timemanagement, e-mail en –computermanagement en werkplekorganisatie.

Hoe gaan professional organizers te werk?

In een oriëntatie of intake-gesprek worden de problemen en wensen van de klant in kaart gebracht en worden de (on)mogelijkheden van de diensten van de organizer besproken. Vervolgens wordt samen met de klant een plan van aanpak vastgesteld.

Zo’n plan van aanpak bestaat bijvoorbeeld uit een x aantal uren/dagdelen dienstverlening door de organizer, coaching, (één-op-één) training, periodieke bijeenkomsten of projectorganisatie.

Na afloop worden het plan en de resultaten geëvalueerd.

Bij de NBPO aangesloten organizers hebben de ethische beroepscode ondertekend. Hierin verklaren zij:

    het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen van cliënten en het aanzien van de beroepsgroep;
    informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van de situaties waarin

    de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat,
    ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring,
    zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen;

    het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken;
    te werken aan verdere ontwikkeling als Professional Organizer.

Een goede professional organizer vinden

Op zoek naar een goede professional organizer? Een goede organizer is volgens de NBPO (www.nbpo.nl) iemand die:

  •     laat zien hoe u orde op zaken stelt in uw ‘vraaggebied’;
  •     kennis en vaardigheden hierover aan u overdraagt;
  •     een maatwerkoplossing biedt voor uw persoonlijke situatie;
  •     u ondersteunt bij uw beslissingen, maar u niets opdringt.

 Informatie over hoe je een organizer kunt kiezen lees je op de website van de NBPO onder “Het kiezen van een professional organizer”.

Door Saskia in ’t Veld © 2011.

Bestanden die u kunt downloaden:

 NBPO basisprofiel prof organizer (23.83 kB)

 NBPO-folder voor particulieren (273.34 kB)

 NBPO-folder voor bedrijven (264.32 kB)

 waarom een prof organizer? (74.79 kB)