Onderzoek naar de combinatie van arbeid en zorg

Om de opvoeding in gezinnen in kaart te brengen, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een grootschalige enquête gehouden onder bijna 2700 ouders. De resultaten zijn te lezen in het ‘Gezinsrapport 2011: een portret van het gezinsleven in Nederland’. Dit rapport laat zien hoe het is gesteld met gezinnen in Nederland. Aan de orde komen thema’s als gezinsvorming, inkomen, combinatie van arbeid en zorg en opvoeden.

Vooral het thema van de combinatie van arbeid en zorg is vanuit organizing oogpunt interessant. De belangrijkste bevinding op dit gebied is dat er tegenwoordig meer tijd naar de kinderen gaat dan vroeger (sinds 1980).

Moeders besteden bijna veertien uur per week aan de zorg voor kinderen, vaders ruim zes uur per week. Ouders met een jongste kind tot 4 jaar besteden beduidend meer tijd aan hun kinderen, namelijk ruim zestien uur per week.

Ondanks dat de arbeidsdeelname van vrouwen in de afgelopen decennia sterk is toegenomen, gaat er tegenwoordig meer tijd naar de kinderen dan vroeger. De tijd die werkende moeders en vaders aan de kinderen besteden, is sinds 1980 zelfs bijna verdubbeld.

De meeste ouders ervaren de combinatie van betaald werk en de zorg voor kinderen als druk maar verrijkend. Bijna een op de drie ouders ervaart deze combinatie als zwaar; dan gaat het met name om ouders van heel jonge kinderen (onder de 4 jaar oud) en om alleenstaande moeders. Het combineren van arbeid en zorg wordt als minder zwaar ervaren wanneer ouders zich gesteund weten door hun werkgever en er begrip is wanneer zij onverwacht niet op het werk aanwezig kunnen zijn.

Ouders besteden veel tijd aan het vervoeren van hun kinderen naar en van school, opvang en andere activiteiten. De openingstijden van deze voorzieningen zijn lang niet altijd goed afgestemd op de situatie waarin beide ouders buitenshuis werkzaam zijn.

Mariëlle Cloïn, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, in Intermediair 20 (20/05/2011): “Wat ik wel zorgelijk vind, is dat ouders aangeven nauwelijks nog tijd hebben voor zichzelf. Zij dreigen oververmoeid te raken. De overheid zet vooral in op kinderopvang om ouders te helpen, maar ouders geven zelf aan dat ze liever meer zeggenschap hebben over hun werktijden en de plaats waar ze werken. Als ze thuis kunnen werken op dagen dat hun kind ziek is, zou hen dat meer helpen.”

Het rapport is de downloaden op de site van het SCP:

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Gezinsrapport_2011