Organiseren kun je leren, daar zijn we van overtuigd! Door (zelf)educatie of onder deskundige begeleiding van een professional organizer. Door het eigen maken van organisatiemethoden en -technieken en het leren van organisatorische vaardigheden is het mogelijk om zelfstandig orde en overzicht te krijgen en te (onder)houden over tijd, ruimte en middelen. De Organizing Academie is opgericht in 2010 met als doel om zo veel mogelijk mensen te inspireren met goede en interessante informatie over professional organizing en te informeren over educatie op dit gebied in Nederland. Onze kernbegrippen zijn informatie, educatie en inspiratie.

Informatie

Er is een veelheid aan goede en minder goede, interessante en minder interessante informatie over professional organizing. Wij willen op een professionele manier bijdragen aan overzicht op dit gebied.

Educatie

Er gebeurt gelukkig al heel veel op het gebied van professional organizing in Nederland. Maar veelal zijn dit locale, kleinschalige initiatieven. Door het bundelen van de educatieve activiteiten willen we de mensen die behoefte hebben aan dit soort educatie overzicht en duidelijkheid bieden over wat er in Nederland op dit gebied wordt georganiseerd.

Het verschil tussen wie je bent en wie je wilt zijn is wat je doetInspiratie

Door aandacht te vestigen op deze activiteiten, maar ook op kwalitatief goede producten, informatie en boeken willen we inspireren. De Organizing Academie zien we als een bijenkorf waar iedereen die dat wil op z’n eigen manier een bijdrage kan leveren aan het grote geheel. Als aanbieder van een activiteit, product, lezing, training of workshop of als deelnemer aan een van de activiteiten.